14.7.10

περί εκμετάλευσης ο λόγος (κοινόχρηστοι χώροι)

Σε απλά ελληνικά από το Πάμε Αλλιώς περί της εκμετάλευσης κοινόχρηστων χώρων...

πρώτη ανάρτηση εδώ

δεύτερη ανάρτηση εδώ

και τρίτη εδώ.