31.7.10

Αιγάλεω όρος, Ποικίλο όρος και Λίμνη Κουμουνδούρου, περιοχή προστασίας της φύσης!!!

Πρόταση για τον χαρακτηρισμό του οικοσυστήματος Αιγάλεω - Ποικίλο και Λίμνης Κουμουνδούρου ως περιοχής προστασίας της φύσης.

Την Πέμπτη 29/7/2010 κατατέθηκε η πρόταση για τον χαρακτηρισμό του οικοσυστήματος Αιγάλεω - Ποικίλο και Λίμνης Κουμουνδούρου ως περιοχής προστασίας της φύσης προς το ΥΠΕΚΑ (αρ.πρωτ, 7655 - Γραφείο Υπουργού) και στον ΟΡΣΑ (αρ,πρωτ. 2881).

Την πρόταση συνέταξε ο Τάσος Λύτρας την με την συνδρομή των περιβαλλοντικών οιργανώσεων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ - ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗ (Χαιδάρι) , "ΠΟΙΚΙΛΟ" (Πετρούπολη) , ΠΣΦΠ (Περιστέρι).

Το κείμενο κατατέθηκε σε φάκελο, τα δε παραρτήματα σε ΗΝ μορφή. Η κατάθεση συνοδεύτηκε με επιστολή προς την Υπουργό και στον Πρόεδρο του ΟΡΣΑ με την οποία ζητάμε συνάντηση.

Το κείμενο που κατατέθηκε μπορείτε(με κλικ εδώ) για να το δείτε.

Τα παραρτήματα που στηρίζουν την πρόταση παρουσιάζουν παράλληλα ιδιαίτερο και "συλλεκτικό" ενδιαφέρον.