8.7.10

φεστιβάλ σκουπιδιών

Κορυδαλλός, πλατεία Ελευθερίας