9.3.11

Διαύγεια - Δήμος Κορυδαλλού 0-1

Εννέα Μαρτίου σήμερα κι ο Δήμος Κορυδαλλού έχει ανεβάσει στο "Διαύγεια" μόλις μία απόφαση!!!