9.3.11

Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμός του Δήμου Κορυδαλλού


Μέσα στις επόμενες μέρες και μέχρι το τέλος του μήνα θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός του Δήμου και θα κληθούμε να λάβουμε αποφάσεις γιά την πορεία του Δήμου γιά τον επόμενο ένα χρόνο.

Η συζήτηση αυτή δεν μπορεί να είναι ουσιαστική, εάν δεν τηρηθούν οι αρχές της διαφάνειας,της ειλικρινούς λογοδοσίας αυτών που ασκούν την τοπική εξουσία και της συμμετοχής των δημοτών μέσα από την ενημέρωσή τους γιά όλο το προηγούμενο διάστημα.

Ποιά είναι τα χρέη του Δήμου μέχρι σήμερα σε Τράπεζες, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εργολάβους, προμηθευτές,Δημόσια Ταμεία,Κοινωφελείς Οργανισμούς (ΕΥΔΑΠ,ΔΕΗ, ΟΤΕ), ενοίκα γραφείων κλπ.

Ποιά είναι τα ανελαστικά έξοδα και πόσοι είναι τελικά οι εργαζόμενοι στο Δήμο; Η απογραφή των περουσιακών στοιχείων και των οφειλών του Δήμου θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε;

Την ευθύνη γιά την ενημέρωση και την τήρηση των αρχών αυτών φέρουν αποκλειστικά αυτοί που διαχειρίζονται τις υποθέσεις του Δήμου.

Η διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και του κοινωνικού πλούτου της πόλης δεν μπορεί να γίνει αγνοώντας τους δημότες της...

κοντραμπάντο από Πάμε Αλλιώς