2.3.11

Αγωγές πολιτών κατά τραπεζών και εισπρακτικών εταιριών

Δεκάδες είναι οι προσφυγές ιδιωτών κατά τραπεζών και εισπρακτικών εταιριών, σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών τους δεδοµένων στις περιπτώσεις που εκείνοι δεν µπορούν να ανταποκριθούν µε συνέπεια στην πληρωµή των δανείων ή των πιστωτικών τους καρτών. Οι προσφεύγοντες στηρίζονται σε εφετειακή απόφαση του 2010 που δικαίωσε πολίτη, επιδικάζοντας του χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη από παράνομη επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων, με υπεύθυνους την τράπεζα και τη συνεργαζόμενη με εκείνη εισπρακτική εταιρία.

Ειδικότερα, το Εφετείο Αθηνών, με την πρόσφατη απόφασή του 2887/2010, υποχρέωσε την εισπρακτική εταιρεία και την τράπεζα να πληρώσουν συνολικά περίπου 6.000 ευρώ αποζημίωση σε οφειλέτη, για παραβίαση των προσωπικών του δεδοµένων. Σημειώνεται ωστόσο, ότι προηγουμένως το Πρωτοδικείο Αθηνών, είχε απορρίψει την αγωγή του συγκεκριμένου ιδιώτη, κρίνοντας παράλληλα ότι ο ίδιος πρέπει να πληρώσει και δικαστικά έξοδα προσδιορίζοντάς τα στο ποσό των 8.800 ευρώ.

Το Εφετείο είχε όμως αντίθετη άποψη... κλικ για την συνέχεια