14.3.11

Οι προτάσεις της Διεύθυνσης ΠΕ Πειραιά για τις συγχωνεύσεις των σχολείων στον Κορυδαλλό

Αυτές είναι οι προτάσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά για τις συγχωνεύσεις των Δημοτικών σχολείων στον Κορυδαλλό. Στα δεξιά η σημερινή αναλογία μαθητών ανά αίθυσα σήμερα και αυτή πάλι σύμφωνα με την πρότσαση της ΠΕ Πειραιά.