31.3.11

Τώσα χρόνια μας κόβουν τον αέρα, τώρα...

ΚΟΨ' ΤΟΥΣ ΕΣΥ ΤΟΝ ΑΕΡΑ!
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 880 ΜW ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ