9.3.11

Η πρώτη απόφαση του Δήμου Κορυδαλλού στο "διαύγεια".

Από το "Εικόνες από τον Κορυδαλλό" μαθαίνουμε την ευχάριστη είδηση: Η πρώτη απόφαση του Δήμου Κορυδαλλού στο "δι@ύγεια" (αλλά δυστυχώς διαπιστώνουμε πως είναι και η μόνη!!!) και η μόνη μέχρι στιγμής.

Δημοσιεύτηκε στις 21/02/2011 14:49:38 με ΑΔΑ: 4ΑΛΑΩΛΩ-Μ και αφορά τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου (ΟΔΕ).