20.12.11

11.900.000.000 δρχ από το 1998 για το φάντασμα της Θηβών...

Φωτογραφία από το κτίριο φάντασμα, επί 14 χρόνια, της οδού ΘΗΒΩΝ (Θηβών 196-198 στον Δήμο Νίκαιας-Ρέντη).
ΥΠΕΧΩΔΕ 1998: "Το Κτίριο αυτό αγοράστηκε από την ΚΕΔ αντί του ποσού των 11 δις 900 εκατ. δραχμών, πρόκειται να ανακατασκευαστεί από τον πωλητή και θα παραδοθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ «με το κλειδί στο χέρι» εντός 18 περίπου μηνών σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της προκήρυξης.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την ΚΕΔ διαμόρφωσαν ένα συγκεκριμένο Πρόγραμμα χρηματοδότησης, που μπορεί να εφαρμοστεί και για άλλα Υπουργεία η Δημόσιους Οργανισμούς.

Αναλυτικά θα διατεθούν:
5 δις δρχ. δηλαδή το 42% του συνολικού ποσού από μακροχρόνιο δάνειο από την Εθνική Τράπεζα με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, η εξυπηρέτηση του οποίου αντικαθιστά το κόστος μισθωμάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ για 12 χρόνια.

4,1 δις δρχ. δηλαδή το 34% από πόρους του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΤΕΡΠΣ).

2 δις δρχ. δηλαδή το 17% του συνολικού ποσού από διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου που διαχειρίζεται η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ).

800.000.000 δρχ. δηλαδή το 0,7% από δάνειο της Εθνικής Τράπεζας προς την ΚΕΔ για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ."

Το κτήριο ανακατασκευάστηκε από τηνν γνωστή ΤΕΡΝΑ (θυγατρική της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ)

Σήμερα 14 χρόνια μετά μαθαίνουμε πως στο αχρείαστο κτίριο της θηβών θα γίνει απόπειρα να βρεθεί το Υπουργείο οικονομικών...

Υ.Γ. 11.900.000.000 δρχ = 35.000.000,00 Ευρώ