23.10.12

τετάρτη 24 οκτωβρίου… ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, Τοπική Αυτοδιοίκηση στην υπηρεσία του κέρδους ή των κοινωνικών αναγκών;

Η εκδήλωση - συζήτηση είναι μια ευκαιρία να εξετάσουμε πόσα από τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε προκύπτουν από το νομικό/ θεσμικό καθεστώς και τις επιταγές της τρόικα και πόσα από την ανικανότητα ή την έλλειψη οραμάτων ή από την διαπλοκή των "αυτοδιοικητικών".