3.10.12

Εδώ η ΔΟΥ, εκεί η ΔΟΥ, που είναι η ΔΟΥ;

Η ΔΟΥ Κορυδαλλού έκλεισε;

Πάντως για το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων η ΔΟΥ Κορυδαλλού ζει και βασιλεύει και το Κορυδαλλό αλλά και για την Αγία Βαρβάρα...

Δείτε εδώ των κωδικό 1210 που σημαίνει ΔΟΥ Κορυδαλλού!!!

Επίσης εδώ δείτε τις ΔΟΥ ανά την επικράτεια όπως μας ενημερώνει πάλι το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων...

Τελικά τα αντανακλαστικά του κράτους είναι απίστευτα...

Με την ευκαιρία, επειδή η ΔΟΥ Κορυδαλλού δεν παίζει πλέονκαλύτερα να πάρει κανείς την κατηφόρα ως την Δ.Ο.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ
(Δηλαδή: ΝΙΚΑΙΑΣ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ) Κ.Α.: 1220
Οδός: Καισαρείας 32, T.K.184 50 Νίκαια
Προϊστάμενος 2104912400
Υποδιευθυντής Φορολογίας 2104903383
Υποδιευθυντής Ελέγχου 2104912702
Eλεγχος 2104934314, 2104913207, 2104911049
Εισόδημα 2104931876, 2104251194
Φ.Π.Α. 2104930418
Αυτοκίνητα 2104912727
Μητρώο 2104912436
Κεφάλαιο 2104912807
Έσοδα 2104912430, 2104912307, 2104251195, 2104930215
Έξοδα 2104903215
Δικαστικό 2104910484, 2104912950
K.B.Σ. 2104915978
Γραμματεία 2104912428