12.10.12

και να θυμάστε, μόνον ο Χριστός Αναστήθηκε...