4.10.12

τίποτα...

τίποτα δεν ξεκινά από το μηδέν και τίποτα δεν χάνεται...