1.11.12

Αυτή είναι η μόνη ομάδα που κέρδισε τους Γερμανούς