13.11.12

κι όμως ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

τώρα δεν ξέρουμε εάν υπάρχουν;