7.11.12

ο Λαός σε τεράστιο συλλάλητηριο, πίσω από τις γρύλιες της Βουλής οι άλλοι...