8.11.12

Το μεγάλο συλλάλητηριο της Αθήνας στη Βουλή των Ελλήνων