6.11.12

Νόμοι Υπάρχουν, λειτουργούν;

Δείτε τι έλεγε προεκλογικά ο Σημερινός Πρωθυπουργός λίγους μήνες πριν, προεκλογικά.
Δειτε τώρα τι λέει Άρθρο 162 του Ποινικού Κώδικα:

Εξαπάτηση εκλογέων Όποιος με ψευδείς ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που ανάγονται στο πρόσωπο κάποιου υποψηφίου ή με άλλο τρόπο εξαπατά εκλογέα είτε για να μην ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, είτε για να μεταβάλει το εκλογικό του φρόνημα σε κάποια από τις εκλογές που αναφέρονται στο άρθρο 161 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή.

Υ.Γ. Τώρα σκέψου μόνος τη συνέχεια...