22.12.13

Κάλαντα Σαμμακοβίου Αν. Θράκης (Ν. Σιδηροχώρι Κομοτηνής - 1992)