31.12.13

η Πρωτοχρονιάτικη "κλασσική" συγκέντρωση στις Φυλακές


Πρωτοχρονιά στις Φυλακές Κορυδαλλού 2013 Πρωτοχρονιά στις Φυλακές Κορυδαλλού 2012
Πρωτοχρονιά στις Φυλακές Κορυδαλλού 2011
Πρωτοχρονιά στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού