3.12.13

ΘΕΜΑ: μη απόδοση Επιδομάτων 2012 στους εργαζομενους του Δήμου

Αίτημα από τον Δημοτικό Σύμβολο Κρούπη Ηλία για καταβολή επιδομάτων στους υπαλλήλους του Δήμου Κορυδαλλού και μη σύννομη άρνηση αυτών.