31.12.13

Κάλαντα, "Άλλος για τον Κορυδαλλό-Τα βαποράκια"

Απόσπασμα με τα "Κάλαντα" από την ταινία "Άλλος για τον Κορυδαλλό-Τα βαποράκια" με τον ΝΙΚΌΛΑ ΑΣΙΜΟ.
Καλές χρονιές . . .