31.12.13

Καλημέρα πάντες ω αδελφοί - Κάλαντα Πάτμου