27.12.13

κάλαντα Αιγαίου

Οι κάτοικοι της Σερίφου, παραμονή Χριστουγένων, «και τι ζητάν, και τι ζητάν, ένα καράβι στον Περαία για να πάν» δεδομένου του ακτοπλοϊκού προβλήματος των Δυτικών Κυκλάδων που εξακολουθεί να είναι οξύτατο...