13.5.09

Συνέλευση του Παναττικού Δικτύου Κινημάτων Πόλης στην Ελευσίνα την Κυριακή 17 Μαΐου στην Ελαιουργική

Την Κυριακή 17 Μαΐου καλούμαστε να συμμετέχουμε στη συνέλευση των εταίρων του Παναττικού Δικτύου Κινημάτων Πόλης. Η συνέλευση γίνεται στην ιστορική πόλη της Ελευσίνας ως ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης στους αγώνες που αναπτύσσονται για την απορρύπανση της περιοχής αλλά και για την απόκρουση των νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων [επέκταση των ΕΛΠΕ (ΠΕΤΡΟΛΑ), εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας Χαλυβουργικής/ΔΕΗ κ.λπ].Τα κινήματα πόλης και οι ενεργοί πολίτες θα παρουσιάσουν τα υλικά τους (αφίσες, εκδόσεις, παρεμβάσεις κ.λπ.) και θα συμμετάσχουν:

1. Στην παρέμβαση δια θαλάσσης από το λιμάνι της Ελευσίνας, 12:00.
2. Στη συνέλευση του ΠΔΚΠ από 4:00 μ.μ. – 8:00 μ.μ.

Στη συνέλευση μεταξύ των άλλων θα ανταλλαγούν εμπειρίες και θα χαραχθούν γενικοί άξονες δράσης για το επόμενο διάστημα

Ενημερωνόμαστε – Συζητάμε – Συντονιζόμαστε – Δρούμε
Η Αλληλεγγύη είναι η δύναμη μας