13.5.09

Εκεί που κάηκαν τα πεύκα...

΄Οταν η εικόνα έχει φωνή . . .

Με εγγύηση, δάσος δεν ξαναγίνεται έτσι . . .