10.5.09

Η μάνα είναι κρύο νερό, "Ποντιακός ύμνος για την μάνα".