15.5.09

Μάης στον Κορυδαλλό...και στην κορφή πυλώνας

Μάης στον Κορυδαλλό.Για όσους δεν βλέπουν και τόσο καλά ακολουθεί περιγραφή της επόμενης εικόνας. Από κάτω προς τα πάνω: Μαργαρίτες, λατομείο (πρώην;), Ανοικτή χωματερή, καμένα πεύκα, ανοικτός υποσταθμός ΔΕΗ και στην κορφή πυλώνας.