11.1.10

100 πολυτελή διαμερίσματα των 300.000€ έκαστο...

Διαβάστε από το "Πάμε Αλλιώς" για το φύτεμα (σιδερένια κολωνάκια) στα πεζοδρόμια του Κορυδαλλού, την πράσινη ανάπτυξη (χρώμα στα κολωνάκια) πάλι στα πεζοδρόμια του Κορυδαλλού αλλά και το χρέος του Δήμου που ισοδυναμεί με 100 πολυτελή διαμερίσματα των 300.000 € έκαστο ή όπως θα πούμε εμείς με 300 κορυδαλλιώτικα διαμερίσματα τω 100.000€ έκαστο...