24.1.10

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΩΝ ΣΤΑ ΚΕΛΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η αποξήλωση και αντικατάσταση 20 θυρών και η αποξήλωση, επισκευή και επανατοποθέτηση 50 θυρών, η αντικατάσταση όλων των κασσών, η ανακαίνιση χρωματισμών, κατασκευή ανοιγμάτων (ματάκια) σε όλες τις νέες θύρες στο Ψυχιατρείο των Φυλακών Κορυδαλλού.