16.1.10

Κορμιά vs κορμοί...

Σύντομο ανέκδοτο που κυκλοφορεί στον Κορυδαλλό:

Συνεργείο Δήμου πήγε να κλαδέψει πεύκα!!!