18.1.10

ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

Λευκοτσικνιάς στην Λίμνη Κουμουνδούρου.