28.1.10

Απελευθέρωση της πλατείας Ελευθερίας

Επιτέλους απελευθερώθηκε τμήμα της πλατείας Ελευθερίας στον Κορυδαλλό. Η συγκεκριμένη παράνομη κατασκευή βρίσκονταν απέναντι από εκεί που υπήρχε στο παρελθόν το κατάστημα floκa.

Η κατασκευή αυτή όπως και οι υπόλοιπες τις πλατείας κατασκευάστηκαν παλαιότερα και με τελεσίδικες δικαστηκές απποφάσεις είναι παράνομα και κατεδαφιστέα ενώ φυσικά έχει παγώσει οποιαδήποτε εργασία πέρα της κατεφάφισης επί αυτών.