1.1.13

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα Αρτάκης Μικράς Ασίας.

Ιδιόμορφα κι άκρως ενδιαφέροντα τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από την Αρτάκη της Μικράς Ασίας.

Από λαογραφικής απόψεως είναι αξιόλογη η μελέτη της ενσωμάτωσης ιστορικών στοιχείων της τότε ρέουσας πραγματικότητας σε εκφάνσεις της κοινωνικής και θρησκευτικής ζωής των εκεί Ελλήνων .

Σαφώς και η αναφορά στο "νέο Βασιλιά" εμάς τους νεώτερους μας ξενίζει μιας και είναι τόσο πιθανό να αναφέρεται στον Χριστό που ως νέος βασιλιάς εγεννήθει και η γέννηση του εορτάστηκε λίγες ημέρες ενωρίτερα από αυτής του νέου χρόνου, όσο επίσης πιθανόν είναι να αναφέρεται στον υπαρκτό τότε βασιλιά και στην είσοδο του στη Μικρά Ασία.

Ας μην λησμονούμε όμως πως τότε κάτω από την ομπρέλα της Μεγάλης Ιδέας που για τους Έλληνες υπήρξε η ευκαιρία τους να επανακτήσουν την Ελευθερία τους, χωρούσαν πολλά πράγματα, ακόμη κι ένα βασιλικό πολίτευμα.

Τα κάλαντα διέσωσε καταγράφοντας τα και δημοσιεύοντας τα το χορευτικό εργαστήρι του Δήμου της Νέας Αρτάκης.