17.1.13

αστραπές και βροντές στο Αιγάλεω όρος

Δίχως λόγια από το όρος Αιγάλεω και τον Κρούπη Ηλία