18.1.13

επιστολή από το Δημοτικό Σύμβουλο Ιωάννη Διάκο

ο Τίτλος της ανάρτησης από λάθος έχει αναφορά στον Δημοτικό Σύμβουλο Γιάννη Διάκο, η επιστολή αυτή είναι από τον πατέρα του.