15.1.13

Άλλα ακούν τα μάτια κι άλλα λένε τα αυτιά μας...


Σύμφωνα με το ΔΤ του Δήμου Κορυδαλλού (πάνω): "Η δημοτική αρχή διεκδίκησε από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και πέτυχε μια σειρά από έργα τα οποία σε συνδυασμό με την κατασκευή του σταθμού θα βελτιώσουν τη λειτουργία του κέντρου της πόλης και θα διευκολύνουν την πρόσβαση και την κυκλοφορία.

Την εβδομάδα μεταξύ 24 Νοεμβρίου και 1ης Δεκεμβρίου σταματά η κυκλοφορία γύρω από την πλατεία Ελευθερίας προκειμένου να υλοποιηθούν τα έργα διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων γύρω από την πλατεία, τα οποία θα διαρκέσουν περίπου 4 μήνες έως τις 31 Μαρτίου 2013.

Τώρα ο Διευθυντής Τροχαίας Αττικής με την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.12640 (αριστερά) η οποία πολύ σωστά αναρτήθηκε και στο διαύγεια (ΑΔΑ:Β4ΣΒΙ-9Θ5) ρυθμίζει την κυκλοφορία για τα έργα του ΜΕΤΡΟ κι όχι για διαμορφωσεις πεζοδρομίων και μάλιστα εκτός της πλατείας όπου γίνεται το εργο, και για διάστημα αόριστο σε αντίθεση με τους τέσσερις μήνες του έργου των πεζοδρομίων!!!

 Στα σχετικά ο Ταξίαρχος της Αστυνομίας δεν έχει πουθενά την δημοσίευση της σχετικής μελέτης για τα πεζοδρόμια ούτε τα εντοπίσαμε πουθενά στο διαύγεια.... Πολύ περίεργο: 8/11/2012 ο Ταξίαρχος της Αστυνομίας Αποφασίζει για το Δήμο Κορυδαλλού αλλά ο Δήμος Κορυδαλλού πάιρνει τη σχετική απόφαση μετά από 22 ημέρες, δηλαδή στις 26-11-2012...

Τελικά πέρα από τι ςεργασίες του ΜΕΤΡΟ τι έργο γίνεται στην πλατεία Ελευθερίας και δεν μπορούν να συγχρονιστούν οι εμπλεκόμενες Υπηρεσιές;