15.1.13

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Με αλλαγές στα πρόσωπα των Αντιδημάρχων και συμμετοχή περισσότερων εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων με σημαντικές αρμοδιότητες, σηματοδοτεί την συνέχιση της πολιτικής του στον Δήμο Κορυδαλλού ο Δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης.

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι είναι: 
 Κώστας Βράκας, αρμόδιος για θέματα καθημερινότητας του πολίτη και αδειών καταστημάτων, που αναλαμβάνει και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και

Μιχάλης Ευθυμιάδης, αρμόδιος για θέματα πρασίνου.

Παραμένουν στη θέση τους οι: 
Γιώργος Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

Λαμπρινή Μάνου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών και αρμόδια για θέματα ισότητας των φύλων.

Μιχάλης Τζιρίτας, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας.

Ο Δημήτρης Χριστοφορίδης παραμένει αρμόδιος για τα Οικονομικά, ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, αναλαμβάνοντας το σύνολο της εποπτείας των υπηρεσιών του Δήμου, Νομικού Προσώπου και Επιχειρήσεων.

Παραμένουν Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι: 
Γρηγόρης Γουρδομιχάλης (ΠΕΣΥΔΑΠ), αρμόδιος για το περιβάλλον, τη Δημοτική Αστυνομία, την Πολιτική Προστασία και τον γενικό συντονισμό των δράσεων σε θέματα ποιότητας ζωής.

Γιώργος Μακρυνός, αρμόδιος για θέματα Παιδείας και Μεταναστευτικής Πολιτικής. Την αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων αναλαμβάνει η Ιωάννα Καλομπράτσου.