26.10.10

Λιτινάκης Θεόδωρος, Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με "Κορυδαλλός 16χρονη πόλη"

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΔΙΕΤΕΛΕΣΕ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΗΒΑΣ,
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΣΤΟ Δ.Σ ΟΑΕΔ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΚΑΤΗ