30.10.10

Παναγιώτης (Τάκης) Αντωνόπουλος, Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με "Κορυδαλλός 16χρονη πόλη"

ο Παναγιώτης (Τάκης) Αντωνόπουλος, Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με "Κορυδαλλός 16χρονη πόλη"