28.10.10

Κοσμάς Φιλλιπάκης, Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με "Κορυδαλλός 16χρονη πόλη"ο Ο Κοσμάς Φιλλιπάκης, Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με "Κορυδαλλός 16χρονη πόλη"