26.10.10

"Δημόσια Διαβούλευση για τα Διαδικτυακά Μέσα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας"

,"Στόχος είναι η διαφάνεια και οι καθαροί κανόνες για τη δημιουργία ενός πλαισίου λειτουργίας και ανάπτυξης των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας, τη θεμελίωση της πολυφωνίας, την έννομη σχέση με την πολιτεία και την κοινωνία, την τήρηση της δεοντολογίας και της ελεύθερης έκφρασης".

Μόνο που η συζήτηση για το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο, δεν γίνεται αποκλειστικά για επαγγελματίες και ιστοσελίδες, αλλά γίνεται αναμένεται να κουκουλώσει τους κατόχους blog.