26.10.10

παιδική παγίδα αντί για χαρά...

Στην πλατεία Μαρδοχαίου Φριζή στον Κορυδαλλό υπάρχει παιδική παγίδα αντί για παιδική χαρά. Το σπασμένο ξύλο στην τσουλίθρα και μάλιστα ακριβώς στο ύψος του κεφαλιού των παιδιών αποτελεί πρώτης τάξης παγίδα αντί για παιχνίδι.

Ο Δήμος, τώρα, προεκλογικά έκτισε τσιμεντόλιθους χωρίς λόγο στην πλευρά που φαίνεται στον δρόμο, αλλά επειδή η παγίδα παιχνίδι δεν φαίνεται την άφησαν όπως είναι!!!