24.10.10

Οι πέρδικες του Κορυδαλλού.

Στο Αιγάλεω όρος στον γκρεμμό του Κορυδαλλού πέρδικες σε αναρρίχηση.

αντιγραφή: ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΟΣ