27.10.10

Νεκτάριος Πρασίδης, Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με "Κορυδαλλός 16χρονη πόλη"Νεκτάριος Πρασίδης, Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με "Κορυδαλλός 16χρονη πόλη"