28.10.10

ΓΑΡΔΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Κορυδαλλού με τον "Κορυδαλλός Πρώτη Πόλη"

ΓΑΡΔΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Κορυδαλλού με τον "Κορυδαλλός Πρώτη Πόλη"