17.1.11

ΠΟΕ-ΟΤΑ "Απεργία", Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) ανακοινώνει ότι, την ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου θα πραγματοποιήσουν 24ωρη Πανελλαδική απεργία. Για την ίδια μέρα το υπόλοιπο προσωπικό θα πραγματοποιήσουν τετράωρη στάση εργασίας από τις 08:30 έως και τις 12:30.

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αγωνίζονται για :
• Άμεση υπογραφή της Σ.Σ.Ε., αυξήσεις και επέκταση της εφαρμογής της σε όλους τους εργαζόμενους (Δημοτικές Επιχειρήσεις).
• Νέο, ενιαίο και δίκαιο μισθολόγιο.
• Επαναφορά και διεύρυνση των μισθολογικών, ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων τους.
• Αναπλήρωση των απωλειών του εισοδήματος τους.
• Αναβαθμισμένες Δημόσιες Υπηρεσίες. Τοπική Αυτοδιοίκηση με Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα.
• Προάσπιση του δικαιώματος των συμβασιούχων για πλήρη και σταθερή απασχόληση. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
• Άμεση επίλυση των χρόνιων κλαδικών και θεσμικών αιτημάτων.
• Κατοχύρωση και διεύρυνση των δικαιωμάτων στο εφάπαξ, την επικουρική σύνταξη και την υγειονομική περίθαλψη.