5.1.11

Δημαρχείο Κορυδαλλού

μία εικόνα χίλιες λέξεις...

Το υπό ανέγερση Δημαρχείο του Δήμου κορυδαλλού τις πρώτες μέρες του 2011... έτσι σαν αρχείο προς το μέλλον...