14.1.11

πορτοκαλί τοπίο

Υπεροχη φωτογραφία του κόλπου Ελευσίνας από το Ποικίλο όρος από την Διαρκή Κίνηση Χαιδαρίου